• Etap I : Sterylny materiał elitarny, potrzebny do rozmnażania roślin in vitro.
  • Narzędzia umożliwiające precyzyjne cięcie roślin.
  • Etap II: Faza rozmnażania roślin.
  • Wzrost roślin na pożywce wzbogaconej w składniki pokarmowe.
  • Pojedyncza roślinka gotowa do przeniesienia na pożywkę korzeniącą.
  • Etap III: Ukorzenione rośliny gotowe do wysyłki do klienta.